Flynth Adviseurs En Accountants Emmeloord

Onze ervaren accountants, organisatieadviseurs, fiscaal specialisten en salaris- administrateurs geven particulieren en bedrijven de juiste impuls. De wettelijk erkende fiscalisten en belastingconsulenten gaan deel uitmaken van de bestaande instituten voor boekhouders en accountants, waar ze worden ingeschreven op aparte lijsten. ZZP'ers met een online boekhoudprogramma geven over het algemeen aan dat dit ze veel tijd en moeite bespaart, waardoor ze nog geen boekhouder nodig hebben. Gebruik deze administratie voor uzelf, of bijvoorbeeld als demo-omgeving voor uw klanten. In grote vennootschappen, waar niet voldaan is aan de criteria van artikel 15, § 1 van het Wetboek van vennootschappen op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, wordt een controleverslag opgemaakt door de commissaris.

Ondernemers doen vaak (onterecht) de aanname dat het meer tijd en dus meer geld kost om een deel van de administratie in eigen hand te houden. Zo begeleiden we uw bedrijf bijvoorbeeld bij het opzetten of moderniseren van de administratieve organisatie. Regelt u uw zaken graag in goede harmonie met de Belastingdienst, dan kunt u zich aansluiten bij het door ons met de Belastingdienst gesloten Convenant Horizontaal toezicht Uw aangiften krijgen dan het stempel ‘gewoon goed'. Bij een grove fout van de belastingadviseur kun je de boete misschien verhalen.

Niet voor niets hebben de meeste zzp'ers een boekhouder die ze hier (gedeeltelijk) bij helpt. Accountant Marcel De Kimpe van accountantskantoor EY gaf geen cent voor crematieconcern de Facultatieve. Zzp'ers die de bonnetjes in een doos bewaren en deze aan het eind van de maand een keer omkiepen. Daarnaast zijn we lid van de Branche-organisatie voor accountantskantoren Auxilium Adviesgroep BV. Of u nu net bent gestart als zzp'er of al enkele jaren actief, fiscaal advies is op ieder gewenst moment welkom. Hiermee geeft de accountant aan dat de boekhouding in principe goed is, maar dat er op één of meer punten nog wel wat verbeterd moet worden.

Hier adviseert de AA-accountant bij vragen over bijvoorbeeld de beste financieringsvorm of de subsidies waarvoor de ondernemer mogelijk in aanmerking komt. Dat is waar uw belastingadviseur in Emmeloord om de hoek komt kijken. Als zzp'er kun je je niet verstoppen als - doordat je je bonnetjes en facturen in een doos hebt gepropt - ineens blijkt dat je verlies maakt. Je dient zelf een aspirant-lidmaatschap bij het Register Belastingadviseurs aan te schaffen. De accountant houdt zich bezig met de controle van de jaarrekening van zijn klant die in de regel tussen februari en mei zal plaatsvinden.

In de Wta is het toezicht op accountants nader geregeld, waarbij -naast de eisen die aan accountants worden gesteld- ook de organisatie aan bepaalde kwaliteitsnormen dienen te voldoen. Je werkt bij de accountantsafdeling van een ministerie of een gemeente, of bijvoorbeeld bij de Belastingdienst. Je zoekt op internet al lang naar antwoorden over boekhouden en ondernemersbelastingen, maar je mist toch het complete verhaal. Een goede financiële administratie is voor elk bedrijf en iedere instelling van groot belang: rekeningen naar klanten sturen, facturen en lonen op tijd betalen, zorgen voor een complete en correcte boekhouding, jaarrekeningen opmaken, samenstellen van managementrapportages, financiële adviezen geven aan de directie en het verzorgen van fiscale aangiften, allen onderdeel van de vaardigheden die jij aan het einde van je opleiding bezit.

Wederom prijkte de handtekening van EY-accountant onder de jaarrekening van de Vereniging. U krijgt zo een goed inzicht in de financiële situatie van uw onderneming over een specifiek boekjaar. Heeft u het als zzp'er al druk genoeg en vindt u de administratie doen zonde van uw tijd? Veel collega-belastingadviseurs zijn bezig met het nakomen van fiscale verplichtingen voor hun klant, van echt adviseren komt meestal weinig terecht. U kunt er terecht voor alle zaken op financieel- en fiscaal advies , belastingaangifte , het controleren van uw boekhouding , financiële planning en het volledig verzorgen van uw fiscale en financieel beheer.

In Emmeloord hebben wij erkende belastingadviseurs direct beschikbaar. BLP Administratiekantoor neemt graag uw boekhouding voor u uit handen. Ja klopt, er zijn verschillende fiscale regelingen voor zzp'ers. Iedereen in Emmeloord moet jaarlijks belastingaangifte doen. Onze accountants zorgen ervoor dat u inzicht heeft in uw administratie. EY-accountant Marcel de Kimpe nam geen onafhankelijke positie in en stond het jarenlang toe dat de werkelijke waarde van het crematieconcern de Facultatieve aan het zicht werd onttrokken.

Ook zal onze belastingadviseur tijdig signaleren om de eenmanszaak of vennootschap onder firma op te zetten in een B.V. structuur. Accountants hebben op een speciaal dashboard een overzicht van alle administraties. Adviseurs met een certificaat van het RB worden wel FB (Federatie Belastingadviseur) genoemd. Zonder deze inschrijving kunt u niet toegelaten worden tot de Post Bachelor Register Belastingadviseur. Zo'n controlegroep bestaat uit assistenten en Accountants in opleiding Na uitvoering van het controleprogramma wordt het dossier met bevindingen en opmerkingen voorgelegd aan de verantwoordelijke Registeraccountant (RA).

Als AA-accountant verzorg je belastingaangiftes en adviseer je over de gunstigste ondernemingsvorm: zo kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om een eenmanszaak om te zetten in een BV. Ook is het de ondernemer die verantwoordelijk is voor de boekhouding, ondanks dat een boekhouder voor de ondernemer aan het werk is. Voor lang niet alle ondernemers is de boekhouding iets waar ze naar uitkijken. In Ede Gld zijn er ook genoeg accountant en administratiekantoren die gespecialiseerd zijn in het helpen van BV's met een BV-holding structuur.

Als belastingadviseur helpen we ondernemers bij alle voorkomende werkzaamheden die een belastingconsulent bij een accountantskantoor ook uitvoert, alleen dan voordeliger. Van sportschool tot specialiteitenrestaurant, van bouwbedrijf tot boekhandelaar: de AA-accountant werkt voor klanten in het midden- en kleinbedrijf. Hij heeft de jaarrekening dan niet gecontroleerd en kan dus geen zekerheid geven dat de jaarrekening juist en volledig is. Zijn deskundigheid en beroepsvoorschriften zorgen er echter voor dat het samenstellen van de jaarrekening op kwalitatief hoog niveau plaatsvindt.

Wij ondersteunen hen met onze accountants , fiscale en juridische dienstverlening en personeel en organisatie. U bespaart de tijd en ergernis en ik zorg ervoor dat uw belastingaangifte zo voordelig mogelijk ingevuld wordt. De opleidingen FAM (niv 3), junior assistent accountant (niv 4) en bedrijfsadminstrateur (niv4) starten gezamenlijk in het eerste leerjaar. Ook het één of twee keer per jaar overleggen met de boekhouder is iets wat heel nuttig kan zijn voor de ondernemer. De andere groep zijn de Accountants-Administratieconsulenten (AA).

Koppel Advies is meer dan alleen een belastingadviseur. In de jaren 2008 tot en met 2013 werd door Keizer c.s. het zogenoemde criterium voor de deponering van de jaarrekening van B.V. Beheermaatschappij ‘de Facultatieve' bij de KvK onterecht gewijzigd van ‘groot' naar ‘klein'. De rechtbank vindt een celstraf op zijn plaats omdat R. gedurende lange tijd op grote schaal de Belastingdienst en zijn klanten om de tuin heeft geleid. Uw oude boekhouder rondt het oude boekjaar af, wij nemen de nieuwe boekhouding over en regelen met uw oude boekhouder de uitwisseling van informatie.

Als u vragen heeft of u wilt een afspraak maken met onze ZZP boekhouder, dan kunt u altijd contact met ons opnemen door te bellen met 023 230 20 00 of 06 242 15 387. R. is één van circa 100 malafide belastingadviseurs die de fiscus in het vizier heeft, zo maakte de dienst in EenVandaag bekend. Een externe accountant kan in zo'n geval optreden door het bestuur van de onderneming, het bestuur van de Vereniging, de Raad van Commissarissen en de ledenraad aan te spreken op de door hem waargenomen feiten. Ook kun je op de financiële administratie van een bedrijf gaan werken.

Advocaten, notarissen, bedrijfsrevisoren, accountants en boekhouders die lid zijn van hún instituut zouden echter wél nog bijkomend fiscaal advies, aangiften en vertegenwoordiging mogen doen, en de advocaten mogen ook de belastingplichtigen verdedigen bij fiscale rechtsmachten. Belangrijke onderwerpen voor de commissie zijn onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de belastingadviseur, de samenwerking met andere beroepsgroepen en horizontaal toezicht.

Een accountant is een gekwalificeerd adviseur op een breed terrein, onder meer management en organisatie, financiële more info administratie en fiscale aangelegenheden. Kuima is register-belastingadviseur en tevens MfN-mediator. Het is voor zelfstandige ondernemers wél verplicht om ieder jaar aangifte inkomstenbelasting te doen. Per beroepsgroep en functie verschilt bijvoorbeeld het taalgebruik en zijn bepaalde vaardigheden voor belastingadviseur belangrijker dan voor een ander beroep. Met een team van goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers zijn wij niet alleen uw belastingadviseur, maar als administratiekantoor zorgen we ook voor een correcte boekhouding en salarisadministratie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *